• SCIO/INDIGO

    SCIO är ett databaserat instrument för frekvensmedicinsk analys och balansering och INDIGO är en uppdatering och vidareutveckling av denna. De har utvecklats av ett internationellt forskningsteam lett av professor Bill Nelson.

    Med INDIGO kan man behandla i stort sett allting som inte är som det ska i kroppen; konkreta fysiska problem, psykiska och emotionella problem, latenta obalanser, virus, bakterier, parasiter, stress och allergier är exempel på problem som kan behandlas.

    Vi är som sagt elektriska varelser. Allt levande utstrålar en elektromagnetisk frekvens som ett resultat av de molekylära svängningarna. Alla ämnen har en unik digital signatur – frekvens. Frekvensspektrat till alla vanliga bakterier, virus, parasiter, vitaminer, mineraler, hormoner, patologier och mycket mer ligger inlagt i en databas.

    Alla processer i kroppen, såväl fysiska som mentala, styrs av vårt inre kommunikationssystem. Det sker genom signaler styrda av hjärnan och genom cellkommunikation via meridianerna. INDIGO kan avläsa de kemisk-elektriska signalerna som strömmar mellan hjärnan och kroppens organ och system. INDIGO kan ”omprogrammera” signalerna från hjärnan genom att sända frekvenser via elektroder fastsatta på pannan, runt handlederna och runt vristerna. INDIGO använder sig av meridianerna för att få rätt frekvenser till de avsedda organen.

    INDIGO kombinerar bioresonans och biofeedback med modern datorteknologi och är idag det mest avancerade system som finns för kroppsanalys och energibalansering.