• Rökavvänjning

    Sluta röka med hjälp av frekvensmedicin. INDIGO har ett mycket effektivt rökavvänjningsprogram. Oftast är det tillräckligt med 1-2 behandlingar för att bli helt rökfri.

    När du bokar tid för en rökavvänjningsbehandling så kommer du att få följande instruktioner. Du får inte röka de närmaste två timmarna före behandlingen. Du ska ha med dig de cigaretter du brukar röka. Vi behöver informationen om cigaretternas innehåll som finns deklarerat på cigarettpaketet. I behandlingen ingår att du går ut och röker en cigarett och därefter kommer in och fortsätter behandlingen.

    Under förutsättning att du vill sluta röka är chansen mycket stor att du kommer att göra det efter genomgången behandling.