• Öronakupunktur

    Via punkter i öronen kan hela kroppen behandlas. Man kan också genom att hitta ömma punkter i örat förstå var i kroppen obalanserna finns.

    Vid behandling kan man använda olika typer av nålar eller kulplåster. Kul- eller fröplåster passar t.ex. utmärkt för den som tycker att nålar är lite obehagligt. Öronakupunktur passar mycket bra att kombinera med frekvensmedicinsk behandling.

    Öronakupunktur kan även användas vid beroendebehandling, t.ex vid rökavvänjning.