• Obalanser

    Oftast har en obalans uppstått i kroppen långt innan sjukdomssymptomen visar sig. Med hjälp av bl.a. frekvensmedicinsk apparatur kan obalanser upptäckas på ett tidigt stadium och dessutom rättas till.