• Kinesiologi

    Ordet kommer från grekiskan och betyder läran om rörelse. Vid kinesiologisk testning kontrollerar man hur kroppen reagerar på frekvenser från olika ämnen genom att testa muskelstyrkan då kroppen utsätts för specifika frekvenser. På det sättet kan man testa fram både ämnen som försvagar och som stärker kroppen. Man kan också testa fram var i kroppen en obalans sitter.