• Frekvensmedicin

  Våra kroppar är levande nätverk

  Kroppen är världens finaste maskineri. Det pågår oavbrutet extremt många processer i våra kroppar, som utförs utan att vi kan eller behöver styra dessa med hjälp av vår vilja. Vi har ett komplicerat inre kommunikations- och kontrollsysten som sköter detta.

  Kroppen är organiserad så att alla delar kan kommunicera med varandra samtidigt. Informationsöverföring sker inte bara via nervsystemet utan också genom elektromagnetiska impulser med olika frekvenser. Vi är elektriska varelser med enegifält runt våra kroppar. Meridianerna är våra energibanor som bildar nätverk i hela kroppen. Inom den Österländska läkekonsten har man talat om detta i tusentals år.

  Vad är energimedicin?

  Energimedicin är ett samlingsnamn för behandlingsmetoder som arbetar utifrån ett energiperspektiv. Här ingår både metoder som akupunktur, olika healingmetoder, Bowenterapi och behandling med frekvensmedicinska apparater.

  Vad är frekvensmedicin?

  Frekvensmedicin, även kallat kvantmedicin, är läran om kroppens cellkommunikation och metoder för att använda kroppens informationssystem för att läsa av och göra korrigeringar med hjälp av datastyrd apparatur.

  Med frekvensmedicinska apparater kan man läsa av signaler som går i kroppens olika informationssystem, och man kan påverka dessa och behandla obalanser och problem.

  Kroppen har en enastående förmåga till självläkning. Problemet är att vi utsätts för så stora påfrestningar i dagens samhälle, att våra självkorrigerande mekanismer blir överbelastade, vilket med tiden kan leda till olika besvär och sjukdom.

  Med revolutionerande ny frekvensmedicinsk apparatur kan man sända frekvenser och information till kroppen som triggar igång dess självläkande mekanismer. Detta innebär att man kan behandla helt utan biverkningar med mycket goda resultat.

  Sammanfattningsvis kan man säga att frekvensmedicin är en metod att på naturlig väg påverka den enskildes inneboende förmåga till självläkning och skapa ett naturligt tillstånd som är hälsa och välmående.