• Allmänt

  På Hälsokällan säljs kosttillskott som vitamin/mineraltillskott och olika örtpreparat samt vissa homeopatiska medel. Alla preparat kommer från leverantörer med hög kvalite på sina produkter.

  Här finns också Quantum Balance Crystals som är vackra smycken i 10 olika färger. Smyckena innehåller kristaller som stärker kroppens eget energifältet och avvisar elektromagnetisk strålning. Läs mer under kristaller.

  På Hälsokällan kan du också hitta en del böcker om hälsa.

 • QBC, Quantum Balance Crystals

  Genom att tillbakavisa energi med störande frekvenser och stärka kroppens eget energifält, minskar de omedveten inre stress, som i sin tur leder till en allmänt lägre stressnivå.

  Våra kroppar bombarderas idag av störande elektromagnetiska frekvenser (EMF) från elektriska apparater och strålning från trådlösa telefoner, mobiltelefoner, lysrör, datorer, trådlösa nätverk och andra elektroniska system. Det här bombardemanget stör kroppens eget elektriska informationssystem och skapar ett omedvetet stresstillstånd.                                                                                                                            

  Normalt ska enegin i våra kroppar flöda medsols. Stora mängder EMF stör det normala energiflödet i kroppen och får det att röra sig motsols.

  QBC vänder det negativa energiflödet tillbaka så att det flödar medsols igen, vilket gör att balans och styrka kan stanna kvar i kroppen.

  QBC är utformade som vackra kristaller i 10 olika färger. De innehåller kvartskristaller som har programmerats med naturliga frekvenser från växter och mineraler. Dessa är inneslutna i harts som färgats med giftfria växtfärger.

  QBC är avsedda att bäras kontinuerligt för att uppnå bästa effekt. Människor som använder QBC har rapporterat att de upplever effekter som klarare tankeförmåga, ökad medvetenhet, ökat lugn, bättre sömn, förbättrat mentalt focus, ökad uthållighet, motståndskraft och vitalitet m.m