• SCIO/INDIGO

  SCIO är ett databaserat instrument för frekvensmedicinsk analys och balansering och INDIGO är en uppdatering och vidareutveckling av denna. De har utvecklats av ett internationellt forskningsteam lett av professor Bill Nelson.

  Med INDIGO kan man behandla i stort sett allting som inte är som det ska i kroppen; konkreta fysiska problem, psykiska och emotionella problem, latenta obalanser, virus, bakterier, parasiter, stress och allergier är exempel på problem som kan behandlas.

  Vi är som sagt elektriska varelser. Allt levande utstrålar en elektromagnetisk frekvens som ett resultat av de molekylära svängningarna. Alla ämnen har en unik digital signatur – frekvens. Frekvensspektrat till alla vanliga bakterier, virus, parasiter, vitaminer, mineraler, hormoner, patologier och mycket mer ligger inlagt i en databas.

  Alla processer i kroppen, såväl fysiska som mentala, styrs av vårt inre kommunikationssystem. Det sker genom signaler styrda av hjärnan och genom cellkommunikation via meridianerna. INDIGO kan avläsa de kemisk-elektriska signalerna som strömmar mellan hjärnan och kroppens organ och system. INDIGO kan ”omprogrammera” signalerna från hjärnan genom att sända frekvenser via elektroder fastsatta på pannan, runt handlederna och runt vristerna. INDIGO använder sig av meridianerna för att få rätt frekvenser till de avsedda organen.

  INDIGO kombinerar bioresonans och biofeedback med modern datorteknologi och är idag det mest avancerade system som finns för kroppsanalys och energibalansering.

 • Rökavvänjning

  Sluta röka med hjälp av frekvensmedicin. INDIGO har ett mycket effektivt rökavvänjningsprogram. Oftast är det tillräckligt med 1-2 behandlingar för att bli helt rökfri.

  Läs mer

 • Kinesiologi

  Ordet kommer från grekiskan och betyder läran om rörelse. Vid kinesiologisk testning kontrollerar man hur kroppen reagerar på frekvenser från olika ämnen genom att testa muskelstyrkan då kroppen utsätts för specifika frekvenser. På det sättet kan man testa fram både ämnen som försvagar och som stärker kroppen. Man kan också testa fram var i kroppen en obalans sitter.

 • AquaDetox

  Aqua Detox är en metod som ökar kroppens avgiftningsförmåga. Vid behandling placeras fötterna i ett fotbad med saltvatten och en lågfrekvent ström. Laddningen som bildas i vattnet stimulerar mikrocirkulationen och hjälper kroppen att göra sig av med upplagrade gifter.

  Aqua Detox  maskinen består av tre komponenter – ett fotkar, en elektrisk styrenhet, och en coil. 

  Enkelt uttryckt så placerar man fötterna i karet med angenämt varmt vatten och tillfogar lite saltlösning för att förbättra vattnets ledningsförmåga. När coilen sätts i vattnet och strömmen slås på så skapas en elektrolys – Aqua Detox fotbadet använder sig av vattnets elektrolys att frigöra negativa joner i hög koncentration i fotkarets vatten. Dessa negativa joner absorberas in i kroppen genom osmos, och resulterar i att kroppens vävnad och röda blodceller tillförs ny energi och syre.

  Den naturliga funktionen för cellerna är att absorbera näringsämnen och stöta bort avfallsprodukter och toxiner. Varje form av obalans i cellerna påverkar denna process i negativ riktning och cellernas effektivitet förminskas. Detta kan leda till att sjukdomar uppstår eller förvärras. Aqua Detox behandlingen hjälper kroppens organ att minska toxiner inklusive tungmetaller och är dessutom basbildande, vilket innebär att kroppens pH-värde förbättras. 

  Kroppen svarar med en förstärkt utsöndring av toxiner med hjälp av njurarna och levern, som får hjälp att bättre utföra sina funktioner. Utsöndring sker via urin, tarm och hud, både under och efter behandlingen, i normalfall under upp till 48 timmar efter badet, och mest genom urinen. En mindre del av toxinerna flyter ut i karets vatten, och utsöndringen fortsätter när kroppen rensar sig själv genom de naturliga vägarna.

  Man bör ta 6-8 behandlingar under första månaden för att uppnå bäst effekt, aldrig oftare än varannan dag. Vid sjukdom bör frekvensen minskas, eller också väntar man med Aqua Detox baden, då kroppen behöver energi för att bekämpa sjukdomen.  

  Sunda individer kan förväntas känna sig piggare, lättare, och må bättre. Många med smärtor av olika arter, svullna leder, fibromyalgi kan känna smärtlindring efter några behandlingar. Eksem förbättras i många fall. Lever och njurar får hjälp att lättare och effektivare sköta sina uppgifter – att eliminera slaggprodukter och toxiner inklusive tungmetaller som kvicksilver.

  Läs mer på www.aquadetox.se

 • Öronakupunktur

  Via punkter i öronen kan hela kroppen behandlas. Man kan också genom att hitta ömma punkter i örat förstå var i kroppen obalanserna finns. Läs mer

 • Bowenterapi

  Bowenterapi är en mjuk smärtfri och effektiv behandling som främjar kroppens självläkningsförmåga. Behandlingen går till så att specifika punkter på kroppen stimuleras med tummar eller fingrar. Detta sker genom en slags rullning främst över muskler och senor. Behandlingen ger ofta snabba resultat.

  Läs mer

 • SRT

  Spiritual Respons Therapy (SRT) är en metod för utforskning av det undermedvetna för att hitta och upplösa våra inre blockeringar och ersätta dem med positiva idéer och övertygelser. SRT är ett kraftfullt, noggrant och så gott som smärtfritt sätt att utforska vad som håller oss tillbaka i livet. Denna utforskning av vårt undermedvetna görs med hjälp av ens högre vägledning (Ditt Högre Jag).

  Genom att kombinera muskelrespons med ett set speciellt utformade kartor, utforskar SRT negativa energier från tidigare liv, från tidig barndom samt undermedvetna blockeringar och negativa själsprogrammeringar. När de väl definierats kan de frigöras från det undermedvetna och ersättas med positiv energi, vilket gör det möjligt för oss att leva våra liv mer fritt. Dessa oharmoniska energier kan vara orsak till många av våra kroppsliga problem. De kan blockera positiva relationer, vårt välstånd samt vara orsaken till många andra problem i våra liv.

  SRT är en ny pionjärisk metod för själslig healing. Den introducerades, utvecklades och står under ständig utveckling av Robert Detzler.

  För mer information om metoden se: www.spiritualrespons.com

  Lärare för SRT-metoden i Sverige: Irenka Herbert www.srthealing.co.uk www.spiritualresopnsetherapy.org.uk

 • Övrigt

  Näring, örter och homeopatiska medel.

  Läs mer