• AquaDetox

  Aqua Detox är en metod som ökar kroppens avgiftningsförmåga. Vid behandling placeras fötterna i ett fotbad med saltvatten och en lågfrekvent ström. Laddningen som bildas i vattnet stimulerar mikrocirkulationen och hjälper kroppen att göra sig av med upplagrade gifter.

  Aqua Detox  maskinen består av tre komponenter – ett fotkar, en elektrisk styrenhet, och en coil. 

  Enkelt uttryckt så placerar man fötterna i karet med angenämt varmt vatten och tillfogar lite saltlösning för att förbättra vattnets ledningsförmåga. När coilen sätts i vattnet och strömmen slås på så skapas en elektrolys – Aqua Detox fotbadet använder sig av vattnets elektrolys att frigöra negativa joner i hög koncentration i fotkarets vatten. Dessa negativa joner absorberas in i kroppen genom osmos, och resulterar i att kroppens vävnad och röda blodceller tillförs ny energi och syre.

  Den naturliga funktionen för cellerna är att absorbera näringsämnen och stöta bort avfallsprodukter och toxiner. Varje form av obalans i cellerna påverkar denna process i negativ riktning och cellernas effektivitet förminskas. Detta kan leda till att sjukdomar uppstår eller förvärras. Aqua Detox behandlingen hjälper kroppens organ att minska toxiner inklusive tungmetaller och är dessutom basbildande, vilket innebär att kroppens pH-värde förbättras. 

  Kroppen svarar med en förstärkt utsöndring av toxiner med hjälp av njurarna och levern, som får hjälp att bättre utföra sina funktioner. Utsöndring sker via urin, tarm och hud, både under och efter behandlingen, i normalfall under upp till 48 timmar efter badet, och mest genom urinen. En mindre del av toxinerna flyter ut i karets vatten, och utsöndringen fortsätter när kroppen rensar sig själv genom de naturliga vägarna.

  Man bör ta 6-8 behandlingar under första månaden för att uppnå bäst effekt, aldrig oftare än varannan dag. Vid sjukdom bör frekvensen minskas, eller också väntar man med Aqua Detox baden, då kroppen behöver energi för att bekämpa sjukdomen.  

  Sunda individer kan förväntas känna sig piggare, lättare, och må bättre. Många med smärtor av olika arter, svullna leder, fibromyalgi kan känna smärtlindring efter några behandlingar. Eksem förbättras i många fall. Lever och njurar får hjälp att lättare och effektivare sköta sina uppgifter – att eliminera slaggprodukter och toxiner inklusive tungmetaller som kvicksilver.

  Läs mer på www.aquadetox.se